See kursus koosneb kolmest seotud moodulist. Esimeses moodulis “Tõhus GPS-rakenduse mudel” vaatleme ja määratleme edu eeldusi, mida on vaja selleks, et rakendada GPSi loodusteadustes tulemuslikult. Järgmises moodulis “Androidi rakendus GPSile” saate vajalikke oskusi GPS-põhise uurimistöö ja õppe kohta, kasutades selleks Androidi rakendust GPS Essentials. Lisaks tutvustatakse teile mõõturrakendusi. Kombineerides GPSi ja mõõturrakenduste andmeid, saate korraliku andmekogu ja -analüüsi. Viimases moodulis tutvustame õpetamisstsenaariume ja pedagoogilisi aspekte. Kursuse lõpus kutsutakse osalejaid üles jagama GPSi rakendamise kogemusi loodusteadushariduses.