Kurset består af tre sammenhængende moduler. I det første modul: "Effektiv GPS-applikationsmodel" gennemgår og vurderer vi succeskriterierne for effektive GPS-applikationer i naturfagsundervisningen. I det næste modul "Android Apps til GPS" vil du erhverve de nødvendige færdigheder til GPS-baserede undersøgelser og læring med Android-app'en " GPS Essentials". Endvidere introduceres en app til måling. Ved at kombinere data fra GPS og fra målinger, får du effektiv dataindsamling og -analyse. I det sidste modul vi indføre aspekter vedrørende pædagogik og undervisning. I slutningen af kurset opfordes deltagerne til at dele deres erfaringer med brug af GPS- i naturfagsundervisningen.