V tomto Moodle kurze sa dozviete rôzne námety ako s deťmi zostrojiť raketové autá a vodné rakety. Pripravili sme niekoľko stavebných projektov s technickými inštrukciami opisujúcimi jednotlivé kroky.
Deti si môžu osvojiť tieto nápady a vytvoriť svoje vlastné samostatné modely. Môžu navrhnúť svoje vlastné koncepty pre rakety.

Tieto plány sú vhodné pre prácu s deťmi vo veku 8 – 14 rokov. Na zostrojenie týchto modelov potrebujete iba jednoduché materiály, ktoré nájdete doma alebo v obchode so železiarskym tovarom.