Tämän Sähköopin perusteisiin perehtyminen -kurssin tarkoituksena on esitellä sähköopin perusaiheet, yhdistää teoriaa ja käytäntöä sekä hyödyntää sähköpiirien simulointiohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia. Kurssiin kuuluvat käytännön ohjeet sekä oppilaille että opettajille sekä valmiit simulaatiot perusvirtapiireille.