Namen tečaja Osnove elektrotehnike je predstaviti osnovna načela in pojme iz elektrotehnike ter teorijo povezati s praktičnim delom in uporabo simulacijskih programov. Tečajno gradivo ponuja praktična navodila in nasvete za učence in učitelje ter pripravljene simulacije preprostih elektronskih vezij.