Izraz vnos oz. beleženje podatkov opisuje postopek zbiranja in shranjevanja meritev, ki jih zabeležijo senzorji. Podatke nadzorujemo, analiziramo in obdelujemo s pomočjo ustrezne programske opreme. Tečaj je sestavljen iz uvodne predstavitve beleženja podatkov in primerov aktivnosti za učence. Tečajniki se bodo lahko udeležili tudi razprave o prednostih beleženja podatkov pri naravoslovnih predmetih