Termín zaznamenávanie údajov vyjadruje proces zhromažďovania a zaznamenávania údajov merania získaných zo senzorov. Zaznamenávanie údajov kontroluje softvér, ktorý umožňuje údaje sledovať, analyzovať a spracovávať ich. V tomto kurze nájdete úvod do zaznamenávania údajov a ukážky aktivít študentov. Taktiež budeme mať príležitosť diskutovať o možnostiach využitia zaznamenávania údajov vo vyučovaní STEM.