Celem kursu Badanie Podstaw Inżynierii Elektrycznej jest wprowadzenie podstawowych tematów z zakresu inżynierii elektrycznej jak również połączenie teorii z praktyką jak i wykorzystanie programów do prowadzenia symulacji obwodów elektrycznych. Kurs obejmuje praktyczne instrukcje do lekcji zarówno dla uczniów jak i nauczycieli jak również zawiera przygotowane symulacje prostych obwodów elektrycznych.