Termin pomiary wspomagane komputerowo opisuje proces zbierania i zapisywania wyników pomiarów uzyskanych przy pomocy czujników. Proces ten kontrolowany jest przy pomocy oprogramowania, które pozwala na monitorowanie, analizowanie i przetwarzanie danych pomiarowych. Kurs ten stanowi wprowadzenie do pomiarów wspoomaganych komputerowo, zawiera także przykłady ćwiczeń realizowanych przez uczniów. Jest on także okazją do przedyskutowania potencjalnych korzyści edukacyjnych wynikających z wykorzystania techniki pomiarów wspomaganych komputerowo w procesie nauczania przedmiotów STEM (ścisłych).