Termins datu reģistrēšana apraksta sensoru datu vākšanas un reģistrēšanas procesu. Datu apkopošanu kontrolē programmatūra, kas ļauj monitorēt, analizēt un apstrādāt datus. Šajā kursā piedāvāts ievads datu reģistrēšanā un skolēnu aktivitāšu piemēri. Tas dos iespēju apspriest potenciālos mācību ieguvumus no datu reģistrēšanas STEM izglītībā.