Féachtar leis an gcúrsa ‘Scrúdú a Dhéanamh ar Bhunphrionsabail na hInnealtóireachta Leictrí’ ná réamheolas a thabhairt ar bhuntopaicí na hinnealtóireachta leictrí agus an teoiric agus cleachtaí praiticiúla a chumasc le féidearthachtaí ríomhchláir ionsamhlúcháin na gciorcad leictreach. Cuirfear treoir phraiticiúil ar fáil le haghaidh na gceachtanna, do na mic léinn agus múinteoirí araon, mar aon le hionsamhlúcháin le haghaidh ciorcad simplí leictreonach.