Is ionann logáil sonraí agus bailiú agus taifeadadh sonraí tomhais ó bhraiteoirí. Tá bailiú sonraí faoi stiúir ag bogearra lenar féidir monatóireacht, anailís agus próiseáil a dhéanamh ar shonraí. Sa chúrsa seo gheobhaidh tú buneolas ar logáil sonraí agus samplaí de ghníomhaíochtaí do dhaltaí. Tá deis ann plé a dhéanamh fosta ar an tairbhe don fhoghlaim ar féidir a bhaint as logáil sonraí in oideachas STEM.