Στόχος του σεμιναρίου «Διερευνώντας τις βασικές αρχές της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής» είναι να κάνει μια εισαγωγή στα βασικά θέματα της ηλεκτρολογικής μηχανικής και να συνδυάσει τη θεωρία και τις πρακτικές ασκήσεις με τις δυνατότητες των προγραμμάτων προσομοίωσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Το σεμινάριο περιλαμβάνει πρακτικές οδηγίες για τα μαθήματα, τόσο για μαθητές όσο και για εκπαιδευτικούς και έτοιμες προσομοιώσεις απλών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.