Ο όρος καταγραφή δεδομένων (data-logging) περιγράφει τη διαδικασία συλλογής και καταγραφής δεδομένων μέτρησης από αισθητήρες. Η συλλογή δεδομένων ελέγχεται από λογισμικό που επιτρέπει την παρακολούθηση, ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων. Στο σεμινάριο θα γίνει μια εισαγωγή στην καταγραφή δεδομένων και θα παρουσιαστούν ενδεικτικές δραστηριότητες για μαθητές. Επίσης, θα είναι μια ευκαιρία να συζητήσετε τα δυνητικά οφέλη της καταγραφής δεδομένων στην εκπαίδευση STEM.