Περιγραφή του εαυτού σας στο

Ο CarlosCunhaείναι πρεσβευτής του Scientixγια την Πορτογαλία που διδάσκει φυσική και χημεία στο EscolaSecundáriaDomManuelMartins, στη Setúbal.