Kursuse “Elektrotehnika algtõdede uurimine” eesmärk on tutvustada elektrotehnika põhiteemasid, kombineerida neid teooria ja praktiliste harjutustega ning anda võimalus kasutada vooluringi simulatsiooniprogramme. See kursus sisaldab praktilisi koolitunni juhiseid õpilastele ja õpetajatele ning ettevalmistatud lihtsate vooluringide simulatsioone.