Целта на курса „Изучаване на основите на електротехниката“ е да се въведат основни теми по електротехника и да се комбинира теорията с практически упражнения с възможностите на симулационни програми за електрически вериги. Курсът ще включва практическо обучение за уроци както за ученици, така и за учители, и подготвени симулации на прости електронни схеми.