Терминът регистриране на данни описва процеса на събиране и записване на данните от измерване от датчици. Събирането на данни се контролира от софтуер, който позволява наблюдение, анализиране и обработване на данни. В този курс ще намерите въведение в регистрирането на данни и примерни дейности за учениците. Ще бъде също така възможно да обсъдите потенциалните предимства от изучаването на регистрирането на данни в STEM обучението.