Dan il-kors jikkonsisti fi tliet moduli li huma relatati. Fl-ewwel modulu, “Mudell ta’ applikazzjoni effettiv tal-GPS”, aħna nirrevedu u niddeterminaw is-suppożizzjonijiet ta’ suċċess għal applikazzjoni effettiv tal-GPS fl-edukazzjoni tax-xjenza. Fil-modulu li jmiss, “Android Apps għal GPS” inti ser tikseb il-ħiliet meħtieġa għal riċerka u tagħlim ibbażat fuq il-GPS permezz tal-Android App “GPS Essentials”. Dan ukoll jintroduċi l-apps miter. Meta tgħaqqad id-data ta’ apps tal-GPS u l-miter inti jkollok ġabra u analiżi effiċjenti tad-data. Fil-modulu finali aħna nintroduċu x-xenarji tat-tagħlim u l-aspetti pedagoġiċi. Fl-aħħar tal-kors, il-parteċipanti huma mistiedna jaqsmu l-esperjenzi tal-applikazzjonijiet tal-GPS fl-edukazzjoni tax-xjenza.