Šis kurss veidots no trīs saistītiem moduļiem. Pirmajā modulī, „Efektīvs GPS lietošanas modelis” tiek skatīts un secināts, kā veiksmīgi izmantot GPS zinātnes izglītībā. Nākamajā modulī „Android aplikācijas GPS lietošanai” varēs rast nepieciešamās iemaņas pētījumiem, kas veicami ar GPS, un mācībām ar Android aplikācijām „GPS Essentials”. Te notiek iepazīstināšana arī ar mērījumu aplikācijām. Kombinējot GPS un mērījumu aplikācijas varēs gūt efektīvu datu kolekciju un analīzi. Pēdējā modulī mēs iepazīstinām ar mācību scenārijiem un pedagoģiskajiem aspektiem. Kursa beigās, dalībnieki tiek aicināti dalīties ar pieredzi GPS lietošanā zinātnes izglītībā.