Tá trí mhodúl nasctha sa chúrsa seo. Sa chéad mhodúl “Samhail éifeachtach maidir le GPS a chur i bhfeidhm”, déantar na rudaí a shocrú, a bhfuiltear ag súil leo ó GPS a chur i bhfeidhm go héifeachtach san oideachas eolaíochta, agus déantar athbhreithniú orthu. Sa chéad mhodúl eile, “Feidhmchláir Android le haghaidh GPS”, gheobhaidh tú eolas faoi na scileanna atá riachtanach don taighde GPS-bhunaithe agus faoi conas an feidhmchlár Android “GPS Essentials” a úsáid. Cuirtear feidhmchláir mhéadair i láthair ann freisin. Beidh tú ábalta sonraí a bhailiú agus a anailísiú go héifeachtach trí na sonraí GPS agus sonraí ó na feidhmchláir mhéadair a chumasc. Sa mhodúl deireanach, cuirfimid cásanna múinteoireachta agus gnéithe oideolaíocha i láthair. Ag deireadh an chúrsa, tabharfar cuireadh do na rannpháirtithe conas ar éirigh leo le GPS a chur i bhfeidhm san oideachas eolaíochta, a roinnt.