Το παρόν σεμινάριο αποτελείται από τρείς συνδεδεμένες ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, «Μοντέλο αποτελεσματικής εφαρμογής του GPS», εξετάζουμε και προσδιορίζουμε τις θεωρίες για την αποτελεσματική εφαρμογή του GPS στην εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες. Στην επόμενη ενότητα, «Εφαρμογές Android για GPS», θα συγκεντρώσετε τις απαιτούμενες δεξιότητες για έρευνα και μάθηση βασισμένες σε GPS με τη χρήση της Εφαρμογής Android «GPS Essentials». Επίσης, παρουσιάζει τις εφαρμογές μετρητών (meter apps). Συνδυάζοντας δεδομένα του GPS και των εφαρμογών μετρητών θα λάβετε επαρκή δεδομένα και ανάλυση. Στην τελευταία ενότητα, παρουσιάζονται διδακτικά σενάρια και παιδαγωγικές πτυχές. Στο τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες καλούνται να μοιραστούν εμπειρίες της εφαρμογής του GPS στην εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες.