Този курс се състои от три свързани модула. В първия модул, „Ефективен модел на приложение на GPS“, ние разглеждаме и определяме предположенията за успех за ефективно приложение на GPS в обучението по науки. В следващия модул, „Android приложения за GPS“, ще получите необходимите умения за базирано на GPS изследване и обучение чрез приложението за Android GPS Essentials. Той също така въвежда приложения за измервания. Чрез комбиниране на данни от GPS и приложения за измерване, ще получите ефикасно събиране и анализ на данни. В последния модул ние въвеждаме сценарии на преподаване и педагогически аспекти. В края на курса участниците са поканени да споделят опита си с приложението за GPS в обучението по науки.