Den här kursen består av tre sammanlänkade moduler. I den första modulen, "Effektiv modell för GPS-användning" tittar vi på hur GPS kan användas på ett effektivt sätt i den vetenskapliga undervisningen. Den andra modulen, "Android-appar för GPS" innehåller den information som krävs för GPS-baserad forskning och undervisning med Android-appen "GPS Essentials". Här presenteras även mätarapparna. Genom att kombinera informationen från GPS- och mätarapparna får du en stor mängd information samt analyser. I den sista modulen presenterar vi undervisningsscenarion och pedagogiska aspekter. I slutet av kursen får deltagarna möjlighet att dela med sig av erfarenheter av GPS-appen inom vetenskapsundervisningen.