Tämä kurssi koostuu kolmesta linkitetystä moduulista. Ensimmäisessä moduulissa, "Tehokas GPS:n käyttömalli", arvioimme ja määrittelemme menestystekijät tehokkaalle GPS:n käyttämiselle tiedeopetuksessa. Seuraavassa moduulissa "Android-sovelluksia GPS:lle" hankitaan tarvittavia taitoja GPS-perustaiseen tutkimukseen ja oppimiseen käyttämällä Android-sovellusta “GPS Essentials”. Siinä esitellään myös mittaussovelluksia. Yhdistämällä GPS- ja mittaussovellusten dataa saadaan aikaan tehokas datankeräys ja analyysi. Viimeisessä moduulissa esitellään opetusskenaarioita ja pedagogisia näkökohtia. Kurssin lopuksi osallistujia kehotetaan jakamaan kokemuksiaan GPS-sovelluksista tiedeopetuksessa.