Tento kurz pozostáva z troch prepojených modulov. V prvom module „Model efektívneho použitia GPS“ prehodnocujeme a určujeme predpoklady pre efektívne využitie GPS vo vyučovaní prírodovedných predmetov. V ďalšom module, „Androidné aplikácie pre GPS“, používaním androidnej aplikácie „GPS Essentials“ získate potrebné zručnosti pre výskum a vzdelávanie založené na používaní GPS. Tento modul taktiež predstavuje meracie aplikácie. Kombináciou GPS a údajov z meracej aplikácie dostanete užitočnú zbierku údajov a analýzu. V poslednom module predstavujeme scenáre pre vyučovanie a pedagogické aspekty. Na konci kurzu vyzývame účastníkov k tomu, aby sa podelili o svoje skúsenosti s používaním GPS vo vyučovaní prírodovedných predmetov.