Na kurs ten składają się trzy połączone moduły. W pierwszym z nich pt. „Efektywny model za-stosowania GPS” analizujemy i określamy czym jest efektywne wykorzystanie GPS w nauczaniu przedmiotów ścisłych. W następnym module pt. „Aplikacje Android na GPS” nacisk kładziony jest na nabywanie potrzebnych umiejętności w celu prowadzenia badań naukowych w oparciu o GPS jak również nauczenia się korzystania z aplikacji Android „GPS Essentials”. Wprowadza on także aplikacje do mierzenia. Łącząc GPS z danymi uzyskanymi za pomocą aplikacji do mierze-nia uzyskamy efektywny zbiór danych i analiz. W końcowym module wprowadzamy scenariusze nauczania i aspekty pedagogiczne. Na koniec kursu uczestnicy mają okazję podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z zastosowaniem GPS w nauczaniu przedmiotów ścisłych.